Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp dịch vụ - thiết bị, lắp đặt hệ thống họp truyền hình trực tuyến"
Lượt xem : 650
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp dịch vụ - thiết bị, lắp đặt hệ thống họp truyền hình trực tuyến""
Thời gian nhận hồ sơ chào giá từ 14h00' ngày 07/06/2018 đến 17h ngày 14/06/2018.
Thời gian nộp hồ sơ của nhà thầu là: Trước 17h00' ngày 14 tháng 06 năm 2018