Pages Icon
Tin Mời thầu
[03.12.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công Sa bàn 03 tòa nhà dự án Nam Đông Hương – TP Thanh Hóa”

Details

[14.11.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt kính ốp bếp"
[14.11.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt cửa gỗ"
[14.11.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang rác"